Welkom, reiziger. [Log in] of [registreer je]. [Activerings-mail niet ontvangen?]


home
contact
chat
2
1
1
Stuur bladwijzer

Iemand op de hoogte brengen van dit topic? Iemand vragen om hier een bijdrage te plaatsen? Stuur een bladwijzer!

De werelds wonderen.  (449 keer gelezen)

Speeldatum: 27 februari 1299 (Einde winter)

0 leden en 1 reiziger bekijken dit verhaal.

NPC

  • (Meerdere spelers)
« [] : 5 jaar geleden »
"Mythische wiskunde is een abstract vak en inderdaad vereist dit vak het meeste van je inzicht en creatief denkvermogen. Vaak wordt het vak door studenten 'wazig' genoemd. Het tegendeel is waar, mythische wiskunde is een gereedschap om juist orde in de chaos te brengen, of om precies te zijn orde in de chaos te vinden."
De stem van de luchtelf schiep ook orde, de studenten zwegen en keken naar voren. Voor in de zaal stond de professor in donkerrode toga. De man keek de zaal rond. Hij vond het noodzakelijk dat het eerste college van het jaar het belang en de gratie van mythische wiskunde werd benadrukt, dus zaten alle jaren hier voor een opfris- of introductiecollege.

"In 928 bedacht filosoof en grondlegger van de moderne mythische wiskunde, Gustav Tetovich, dat alles door iets anders veroorzaakt werd. Alles om ons heen is een causaliteit. Het feit dat jullie hier in de zaal zitten, komt doordat jullie wekker is afgegaan. Dat de jongeheer hier op de voorste bank zit te dagdromen, komt doordat hij niet op tijd naar bed is gegaan. Dat de jongenheer zit te doezelen, zal resulteren in een lager cijfer op zijn toets. Alle dingen op deze wereld zijn het gevolg van iets anders." De jongeheer voorin de zaal ging rechtop zitten. Het was wellicht vroeg, maar dat was geen reden om weg te dommelen. Zeker niet wanneer dingen zo interessant werden als nu. Causaliteit, het vlindereffect, de theorie dat alles in het universum met elkaar samenhing. Hoe spannend kon het worden?

"Wanneer men alle oorzaken kent, is men in staat om het gevolg te kunnen berekenen en te voorspellen. Tetovich bedacht dat dit hoogstwaarschijnlijk de wijze is waarop de goden alwetend zijn, zij zijn in staat elk gevolg en dus elke actie te berekenen. Mythische wiskunde is de wetenschap die deze redenaties en berekeningen probeert te doorgronden en daarmee de wereld probeert te doorgronden. Hoewel de wereld een complex systeem is, is er met berekeningen duidelijk de logica uit te halen."
De landelf dacht aan de borden vol berekeningen, de modellen van de wereld en de sterren en vroeg zich af of de goden net als hij uren konden turen naar de berekeningen en modellen. Telkens als hij over dingen nadacht, ontdekte hij wel iets nieuws.

"Er zijn sindsdien honderden bewijzen gevonden voor Tetovichs theorie. Bij onderzoek werden tientallen terugkerende constanten en wetmatigheden ontdekt, bewijzen dat alles uit het het leven inderdaad berekenbaar is. Er bestaat een mogelijkheid om alles om ons heen te berekenen."
Niet iedereen had de capaciteit om dergelijke dingen te berekenen. Het niveau lag ver boven wiskunde die nodig was voor boekhouding, na vijf jaar mythische wiskunde was boekhouding niet veel moeilijker dan twee en twee optellen.

"Dat is hetgeen wij met mythische wiskunde gaan doen. Wij gaan berekenen hoe de sterren onze levens beïnvloeden, hoe de uitkomst van een besluit valt te voorspellen. Wij gaan kijken naar de gebrouders Wonts' bijzondere toepassing om een katapultworp op de meter nauwkeurig te berekenen, we gaan kijken waarom myrofas twee armen en twee benen hebben en we gaan de wiskundige bouwstenen van de goden doornemen in de komende vijf jaar."
Er waren zoveel prachtige getallen en verbanden in de wereld. Pythagoras, Fibonacci, vallende objecten en Phi. Overal zag je de wijze waarop de goden de wereld hadden gemaakt en overal was mythische wiskunde in terug te vinden.

"Het zal jullie verbazen hoeveel jullie niet weten, in eerste instantie triviale kennis lijkt, maar na beter kijken bijzondere informatie oplevert. Neem de planeet mars. Hoeveel van de eerstejaars weten welke kant Mars op beweegt?" Er gingen niet veel handen omhoog. "Mars schuift oostwaarts langs de hemel. Echter, soms verandert dat en beweegt hij westwaarts. De laatste keer was in de winter van 1293, toen even later de korte oorlog tussen de Myrofas en de mens uitbrak. Dit zou natuurlijk toeval kunnen zijn, als het niet vaker gebeurd was. De notulen vertellen dat de kabouteroorlog in 612 ook werd aangekondigd met een verandering van de koers van mars. Hetzelfde gold voor de ijzeroorlog in 784. Het verband tussen de loop van de sterren en de gebeurtenissen bij myrofas is een belangrijk onderdeel dat we gaan behandelen in dit vak."
Astrologie en Arithmancy waren twee bijzondere takken van de mythische wiskunde en je er niet mee bezig houden was alsof je met gesloten ogen door het leven ging. Als je de wereld door de mythisch wiskundinge methoden bekeek, had alles zoveel meer zin.

"Wellicht dat er studenten onder jullie zijn die het een wazig vak vinden. Echter, wanneer mythische wiskunde juist wordt toegepast, kunnen we een stapje dichterbij de goden komen. Mijn naam is Darin Plumb en welkom bij het eerste college mythische wetenschappen van dit jaar."
De luchtelf wachtte even op applaus en of er eventueel handen in de lucht werden gestoken.[1]
 1. Mythische wiskunde is een nooit eerder uitgewerkt vak. In deze eerste les zal ik, Aeson Aegidius, een poging doen om het vak meer vorm te geven. Alle studenten wijsbegeerte zijn van harte welkom om mee te posten én te denken. OOC verwijs ik je naar: Mythische wiskunde; OOC

« [Reactie #1] : 5 jaar geleden »
Haar eerste college... Haar eerste echte college als student op Ypsilon. Wat verwachtte ze ervan? Dan kon ze niet zo goed zeggen, ze verwachtte het een graadje moeilijker, maar tegelijkertijd verwachtte ze dat het daardoor ook ietsjes meer op haar niveau zat. Niet dat Bumetrel makkelijk was geweest, ze had er weeldegelijk veel voor moeten doen om met zo'n goed rapport over te gaan, dat wist iedereen die bij haar in Socophon zat en haar kende ook wel. Maar dankzij haar soms iets te overbodige hard werken kwamen er al snel dingen voorbij die ze niet eens uitgelegd hoefde te hebben, enkel het lesboek was dan voor haar genoeg geweest. Ze zag Ypsilon als een uitdaging, nieuwe lesstof, nieuwe leraren, ummh... Professoren zoals ze nu graag genoemd werden.

Nou, haar verwachtingen werden werden zeker niet de grond in geboord. Tatiana die ergens in het midden zat, werd meteen omver geblazen door de uitgebreide vocabulaire van de professor. Voor het eerst moest ze goed opletten om te begrijpen wat er gezegd werd, er werden nieuwe termen gezegd en er werden dingen gezegd over ontdekkingen waar ze nog nooit eerder van gehoord had. Dat mars soms westwaards bewoog in plaats van de normale oostwaards, van dat soort dingen had ze nooit gehoord. Astrologie? Iets wat ze nooit had behandeld op Bumetrel. Ergens schoot de weerwolvin nu half in de stress. Wat als ze ineens achter liep, terwijl ze normaliter altijd voorop liep? Wat als ze nu veel te veel dingen had gemist die ze voor deze lessen wel zou moeten weten? Moedeloos ging ze met haar armen over elkaar tegen haar rugleuning aanleunen. Hoe moest ze überhaupt dit jaar alleen al volhouden als er dingen werden behandeld waar ze nog geen fundering voor had? Dingen waarvan ze zelfs het bestaan niet eens af wist?
I'm the beast and you're the beauty.

NPC

  • (Meerdere spelers)
« [Reactie #2] : 5 jaar geleden »
Het applaus bleef uit. In plaats daarvan kreeg professor Plumb een oorverdovende stilte gevormd uit pure stomme verbazing. Hij wachtte nog even, maar toen er geen reactie kwam en de stilte lichtelijk ongemakkelijk begon te worden, zuchtte de landelf onhoorbaar, draaide zich om en trok een sterrenkaart naar beneden. Het was een enorme kaart van meer dan vijf meter breed en drie meter hoog. Het was gevuld met stippen, strepen, spiralen, en tekens. Darin frummelde onderaan de kaart en verwijderde de doorzichtige bladeren die over de kaart hingen, zodat enkel de massa sterren nog zichtbaar was. Precies gelijk aan de sterren die je ook zag 's nachts tegen de hemel.

Op een marginaal verschil, dat zelfs de geoefende vierdejaars niet gelijk zou zien. "Dit zijn de sterren. Misschien hebben jullie die wel eens in het echt gezien buiten." grapte Darin in een poging om de stilte te doorbreken. "Ik wil van de eerstejaars graag weten in hoeverre ze bekend zijn met de sterren. De jongedame op de middelste rij, ja u. Wat is uw naam?" vroeg de luchtelf aan Tatiana. Weerwolven waren over het algemeen beter bekend met de sterren dan andere myrofas.

"Aangenaam juffrouw," antwoordde Darin nadat Tatiana zich had voorgesteld. "Kunt u een van de hemellichamen op deze kaart benoemen?" Hij wachtte even tot ze antwoord gaf, gebaarde toen dat ze naar voren moest komen en hij haalde een lange maar dunne aanwijsstok tevoorschijn. "Wijst u maar even aan, dat is duidelijker voor uw medestudenten."