Welkom, reiziger. [Log in] of [registreer je]. [Activerings-mail niet ontvangen?]


home
contact
chat
2
1
1

Recente bijdragen

Pagina's: [1] 2 3 ... 10
1
De poort / Met tegenzin
« Laatste bijdrage door Fysialus Cantarica 9 uur geleden »
"Ik heb wel een kleine dolk zitten. Het is eigenlijk meer een werktuig dan een wapen, maar ik denk niet dat jet door zult laten?". Het lemmet was niet veel groter dan zijn wijsvinger. Het was een klein mesje dat hij steeds bij zich had, omdat het altijd wel handig was. Soms moet er eens een stuk touw doorgesneden worden, hang je ergens aan vast, of ben je gewoon zo verveeld dat je een stukje hout wil bewerken. En dan kwam zo'n mesje heel goed van pas. Hij wou het eigenlijk heel graag bij zich houden, maar hij had een vermoeden dat deze wachter dat niet ging toelaten.

"Oh nee, zeg me alsjeblieft niet dat ik een veel te actieve faun als mentor heb. Of erger, zo'n fee!". De walging was duidelijk van Fysialus' gezicht af te lezen. Hij had niet echt iets tegen deze rassen, hij had gewoon een hekel aan veel te vrolijke mensen. Fysialus had graag rust en kalmte, en dat had je niet als er een nerveuze fee rond je heen fladderde.

Fysialus kon een glimp opvangen van het kasteel zelf. Het was groot. Niet zomaar groot, maar reusachtig. Ergens in dit ingewikkelde complex zou een kantoortje moeten zijn waar zijn mentor zat. Dat ging hij echt niet op zijn eentje kunnen vinden. "Begeleiden wachters nieuwe mensen ook naar hun mentor, of moeten we echt zelf door de vele gangen zoeken?".
2
De poort / Met tegenzin
« Laatste bijdrage door Sadirs Tsur 10 uur geleden »
Sadirs nam de papieren van de jongen aan en bekeek ze. 'Fysialus Cantarica,' zei de kapitein langzaam en nam de phaosfee nog eens schattend op. Toen kreeg de verse Merifeller zijn papieren terug. 'Heb je wapens of door de IRMM verboden voorwerpen bij je?' vroeg Sadirs. Hij zou zo een magische fouillering laten plaatsvinden om het antwoord van de jongen te controleren. Eens in de zoveel tijd had je er eentje tussen zitten die een dolk in zijn laars had zitten. En vorige week nog was er een zesdejaars Merifeller gesnapt met een obscuur elixer in zijn broek verstopt.

'Merifel is een prima afdeling, goeie mentor ook.' Sadirs grinnikte even. 'Vriendelijke dame.' Die zou de jongen snel genoeg ontmoeten. Zodra hij door de controle heen was zou Sadirs hem de weg wijzen.[1]
 1. Als je geen zin hebt om het topic verder uit te spelen en hij heeft geen wapens of illegale dingen bij zich, mag je ook gm'en dat Sadirs je de instructies geeft om bij Mocha te komen.
3
Kantoor mentor Heracor / Losbandig: Rode tucht
« Laatste bijdrage door Nillai Hestür 14 uur geleden »
Ondertussen had Nillai zijn veer weggelegd en het dossier weer gesloten. Hij vouwde zijn handen over elkaar terwijl hij Miras aankeek. Hij zei niets en hij deed niets. De rode mentor had vele jaren meer ervaring dan de nachtelf tegenover hem en dat was maar goed ook. Er werd geluisterd naar de woorden die Miras verkondigden, maar dat was niet genoeg voor de centaur.

Zijn magie reikte tot het hoofd van de nachtelf, hij had genoeg oefening gehad om ervoor te zorgen dat de nachtelf nog niks door had, tenminste nog niet.
"Ik geef je de keuze. Of jij vertelt mij in detail alle gebeurtenissen vanaf het moment dat je de poort uit liep totdat je daarstraks weer terug kwam. Of ik zoek het zelf. En ik weet wanneer je iets verzwijgt." Klonk er na een nieuwe, kortere, stilte in het hoofd van de nachtelf. Nog steeds keek Nillai naar Miras, niks aan zijn houding of uitdrukking was veranderd, niks liet blijken dat hij met de jongen communiceerde.
4
De poort / Hazel begint school!
« Laatste bijdrage door Hazel Nut 15 uur geleden »
Hazel stond daar even in de regen, als de woede om verteld te worden hoer te worden. Deze weerwolf ging over de streep en noemde Hazel dat, en ze stond op het punt om de weerwolf precies dat te laten weten. "Hé, wie denk je dat je me een hoer noemt! Krijg nou de griep! ".

Hazel bonsde op de poortdeur en sloeg ermee met al haar boosheid. "Ik ben een student! Mijn vader ondertekende papieren voor mij om magie te leren op deze stomme school! Laat me nu binnen of ik kom naar binnen en versla je totdat je leert om meisjes hoeren niet te noemen!". Hazel bleef op de poortdeur bonzen en schreeuwde dezelfde woorden elke keer als ze op de deur sloeg. "Doe open! Doe open! Doe open!"

Hazel stood there in the rain for a second, as the rage of being told to become a whore build. This werewolf crossed the line calling Hazel that, and she was about to let the werewolf know exactly that. "Hey! who do you think you are calling me a whore!? Go catch a cold!".

Hazel pounded on the gate door, hitting it with all her angered strength. "I am a student! My Dad signed papers for me to learn magic at this stupid school! now let me in or i will come in there and beat you till you learn not to call girls whores!". Hazel continued to pound on the gate door, yelling the same words every time she pounded on the door. "Open up! Open up Open up!"
5
Kantoor mentor Heracor / Losbandig: Rode tucht
« Laatste bijdrage door Miras Camealan 23 uur geleden »

Miras was nog niet van de verbazing bekomen toen hij met Nilai naar het rode mentor kantoor liep. Hij wist niet zo goed wat hij nu was, kwaad of geschokt. Dat hij op dit moment niet zo blij was met zijn vriendin was hem wel duidelijk.

De ontboezeming van Eleonora was hem rauw op zijn dak gevallen. Het was duidelijk dat zijn vermoeden, of was het vrees, dat ze niet sterk genoeg was om zijn verhaal te ondersteunen correct was.
Dat soort zwakte, waardoor dan ook veroorzaakt, maakte hem misselijk en, te zien aan de manier waarop zijn roodharige haar maaginhoud leegde, niet alleen hem.

Eenmaal in het kantoor viel een ijzige stilte. Miras telde de seconden in zijn hoofd om te zorgen dat hij niet te gemakkelijk te lezen was. Hij kende Nilai goed genoeg om te weten dat deze alles uit de kast zou halen om achter de waarheid te komen.
Na een poos kwam dan inderdaad de vraag die hij had verwacht. De waarheid.

De nachtelf twijfelde wat te doen. Heel erg ver van de waarheid lag zijn verhaal niet. Er waren alleen wat saillante details weggelaten.[1]
Toch, zelfs met de verklaring van Leo, kon Nilai niet weten dat ze nu zijn vriendin was en dus besloot hij voort te borduren op haar opmerking. Het was nu ook niet dat hij heel ver van de waarheid zat met zijn versie.

“Het klopt heer Nilai, Leo en ik hebben elkaar gekust, alhoewel het in alle eerlijkheid meer was dat ik haar kuste dan andersom.”

Miras wiebelde wat ongemakkelijk in zijn stoel.

“Het zal U misschien verbazen, maar de rest van het verhaal klopt. Er was een feestje in het Hoekje en dat liep wat uit de hand waarna er een weddenschap werd afgesloten en ik haar heb gekust om die weddenschap te winnen.”
 1. en die kan ik wel allemaal in één keer op tafel leggen, maar dan wordt het zo’n  kort topic
6
Ziekenzaal / Plantige taferelen
« Laatste bijdrage door Vladimir I. V. Ru. Teresjkova 1 dag geleden »
Natuurlijk hielp Vladimir met het aanpakken van bekers en het aangeven van dienbladen. Hij was dan wel weerwolf en niet zo extreem vrolijk als de fee waar de ziekenzaal om bekend stond, hij was toch wel arts en dat hoorde nu eenmaal zo. Ofja, hij was pas helemaal officieel arts als hij zijn volledige Ypsilon studie afgerond had, wat betekende dat hij nog een paar maanden bezig was met het afronden van de laatste magiebeheersingsvakken.

Het gezicht van de kruislinge werd ook herkend bij de naam. Hij had wel eens colleges samen gehad, maar niet bijster veel.
"Hoe beter je verteld wat er gebeurt is, hoe beter ik je kan helpen. Als arts vel ik geen oordeel aan de hand van acties," zei hij terloops terwijl hij het dossier verder invulde met de standaard informatie zoals leeftijd en studiejaar,[1] en haar verhaal over wat er gebeurt is.

"Het is ondertussen rond zessen[2] Je bent hier een paar uur. Je bent hier naartoe geteleporteerd vanuit je les, bewusteloos. Ik heb je magisch onderzocht en je wond verbonden." Vladimir praatte rustig om ervoor te zorgen dat het geen informatie dump werd voor zijn patient.
"Heb je nog verdere klachten? Dingen die vreemd voelen? Ergens last van? Iets dat ik moet weten over het wapen dat mogelijk problemen geeft met de behandeling?"
 1. Ik neem in ieder geval aan dat Zandra dat hem wel verteld.
 2. Of elke andere tijd met eten die je wilt.
7
De poort / Hazel begint school!
« Laatste bijdrage door Levi Semaris Chraegh 1 dag geleden »
Er werd een klein raampje in het poortje geopend waar een ijzeren tralies nog voor zat. Door het raampje waren twee gele ogen te zien die net zo chagrijnig keken als die van het meisje. De weerwolf bekeek het kind van top tot teen en maakte een bekwame, snelle inschatting van de situatie. Modderige laarzen, geen manieren, vies haar...

"Wij willen hier geen armoedzaaiers, dit is een school. Kijk maar bij De Vlezige Vrouwe in de stad, die willen meisjes als jou nog wel eens aannemen," bromde de weerwolf. En met die woorden werd het luikje weer gesloten en slofte Levi terug naar zijn plek onder het afdak en schudde als een hond de regen van zich af. Brutale wichten tegenwoordig, dat ze zomaar bij Bumetrel durfden aan te bellen. Vrouwe Luthes zou er niet blij van worden...

[1]
 1. Sorry Hazel!
8
Er was eens... / Nee natuurlijk niet, waarom zou ik?
« Laatste bijdrage door Lynna Seros 1 dag geleden »
Gaf ze feedback en een suggestie, was het nog niet goed! Dit was precies de houding van myrofas waar Lynna niet tegen kon. Het irriteerde Lynna dan ook mateloos dat ze het niet goed gedaan had terwijl de phaosfee niet eens verteld had wat hij van haar verwacht had. De complimenten die volgden, maakte het niet perse beter. Het getuigde alleen maar van meer onvoorspelbaarheid en een vals verwachtingspatroon dat de man uitstraalde.

"Wat had u dan verwacht?!" Lynna was duidelijk geïrriteerd door haar docent. De melk kon haar niets schelen evenmin als de complimenten die Vigo haar net gegeven had.
"Wilde u liever horen dat u een verschrikkelijke docent bent, alleen maar uit op eigen belang en niets lijkt te geven om uw leerlingen? Het maakt u volgens mij niet uit of een leerling slaagt of niet en als u ze aan het huilen krijgt is dan zeker mooi meegenomen?

Elke les zet u leerlingen voor schut omdat ze het antwoord niet weten of omdat ze te nerveus zijn om iets te zeggen. De leerlingen die het slechts zijn in wilsmagie moeten het vaakst voor de klas iets voor doen, zodat de rest ze kan uitlachen." Lynna was even stil, ze liet de woorden bij Vigo inwerken om weer verder te gaan voordat de phaosfee kon reageren.

"Ik vind u alleen geen verschrikkelijke docent. U bent niet lief voor leerlingen, maar in de meeste gevallen hoeft dat ook niet. Het is goed als de rest leert dat de wereld niet eerlijk en lief is." Ze had haar verhaal vervolgd op een rustige toon terwijl ze de phaosfee recht aan bleef kijken.
"Maar ik denk dat u meer kunt bereiken met leerlingen. U bent namelijk nog steeds docent en als leerlingen te bang zijn om vragen te stellen, doet u toch echt iets heel erg fout. En ik kan u vertellen dat dat het geval is." Na die woorden was het weer aan Vigo om een reactie te geven.
9
Kantoor mentor Merifel / Maar Jotar is zo cool!
« Laatste bijdrage door Lynna Seros 1 dag geleden »
Ze wist het niet meer, haar hoofd was een grote chaos en haar emoties hielpen zeker niet om de rode draad van haar verhaal terug te vinden. De vragen van Mocha deden pijn. Ze brachten de gorgo terug naar een plaats waar ze niet wilde zijn. Een enkele traan was haar schild ontglipt en rolde langzaam over haar wang.

Nee, ze moest sterk zijn. Ze kon niet laten zien dat emoties in de weg zaten. Lynna haalde haar neus op en veegde de tranen uit haar ogen. Haar popje belandde terug in haar zak. Ze was sterk genoeg om Mocha niet meer van haar zwakheid te laten zien. Met die gedachten stond ze op.
"Ik zal er meer over nadenken. Dank u wel voor uw advies, maar ik moet weer naar de les." Ze gaf Mocha nog een nette knix en liep naar de deur. Ze kon zichzelf wel voor haar hoofd slaan, ze had helemaal geen lessen rond dit tijdstip, maarja het was nu al gezegd.
"Fijne avond nog," zei ze tegen haar mentrix voordat ze de deur uit wilde lopen. Weg van het kantoor, weg van de moeilijke vragen van de nachtelf en het allerliefst weg van haar emoties.
10
Er was eens... / Losbandig - De nasleep
« Laatste bijdrage door Nillai Hestür 1 dag geleden »
Aandachtig luisterde Nillai naar het verhaal van de nachtelf. Mentaal werden er een aantal notities gemaakt die hij later zou opschrijven. Eerlijk zijn, interessante woordkeuze die de nachtelf gebruikte. Gelukkig wist de nimf het verhaal te verbeteren en aan te vullen met delen die wél eerlijk waren.
"Dit lijkt me inderdaad genoeg," zei de centaur zonder emoties en liep naar de deur.
"Kom," werd Miras geboden voordat Nillai naar zijn eigen kantoor liep.

Eenmaal in het rode vertrek, wachtte hij totdat Miras binnen was voordat hij de deur achter zich dichtdeed. Nillai liep rustig naar zijn kast, schonk een pul bier voor zichzelf en pakte het dossier van de betreffende nachtelf. Zonder een woord te zeggen, nam hij plaats achter zijn bureau en begon het verhaal van eerder te noteren.

"Ik hoor het wel als je klaar bent om de waarheid te vertellen," zei hij na een goede vijf minuten stilte.[1]
 1. Open voor de respons hierop maar een nieuw topic in Nillais kantoor.
Pagina's: [1] 2 3 ... 10